Stemproblemen

Stemproblemen

We hebben onze stem dagelijks nodig. Dat beseffen we pas als het niet goed gaat met onze stembanden, ook wel stemplooien genoemd.

Een stemstoornis kan veroorzaakt worden door:

 • een stembandontsteking
 • problemen met de luchtwegen (allergieën, astma)
 • verlamming: De stemplooien kunnen verlamd geraken door bv. een hersenaandoening of een operatie.
 • een andere neurologische aandoening, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • stembandknobbeltjes, een poliep, een cyste, een oedeem,…
 • verkeerd stemgebruik: Soms ziet de KNO- arts niets aan de stemplooien, maar ben je anders gaan praten na een infectie aan je stembanden.
 • intensief stemgebruik: Mensen met een spreekberoep kunnen op den duur stemklachten ontwikkelen doordat de juiste verhouding tussen stembelasting en -rust er niet is ; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Ook studenten en (koor)zangers kunnen stemklachten ontwikkelen.
 • stemmisbruik: Je kunt pijn bij het spreken krijgen, als je te vaak schreeuwt, roept of gilt. Dit kan leiden tot stembandknobbels.
 • irritatie van de stembanden: Dit is ten gevolge van gassen en dampen, zoals bij roken. De stembanden raken geïrriteerd en er ontstaat een stembandoedeem (een vochtophoping in de stembanden).

Als je last hebt van één of meerdere van onderstaande symptomen, dan is het tijd om professionele hulp te zoeken.

 

Symptomen bij stemproblemen:

 • langer dan tien dagen hees
 • zwakke stem: Het kost moeite om te spreken. Je kan alleen fluisteren.
 • het gevoel van een toegeknepen keel – drukkend gevoel
 • keelpijn
 • adem tekort bij het spreken
 • wegvallen van de stem
 • moe worden na het praten, na een of twee dagen werken hees zijn
 • moeite om voldoende luid te spreken, waardoor de stem niet ver genoeg draagt
 • niet (meer) hoog kunnen zingen

De diagnose van een stemstoornis wordt steeds door een KNO-arts gesteld.

De behandeling is aangepast aan het specifieke stemprobleem.

 

Stemcoaching

Bij stemcoaching wordt er gewerkt met normale stemmen. Het gaat om het optimaliseren, verbeteren en ontwikkelen van de eigen stem en uitspraak voor specifieke doeleinden.

Spreken wordt nu gezien als een samenspel van lichaamshouding en –spanning, adem, stemplooitrilling, resonantie, articulatie, prosodie (intonatie, klemtoon en pauze) en expressie. Alles is even belangrijk. Pas wanneer de spreker al deze parameters van het stemgeven beheerst en evenwichtig laat samenwerken, kan de stem geoptimaliseerd worden.
Voor meer informatie klik hier.