Welkom

Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem, gehoor en/of slikken. Communicatie is namelijk meer dan praten alleen. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Logopedie is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, gehoor, slikken en stem.

De praktijk

In 2000 startte Carla haar eigen praktijk. Het toenemend aantal hulpvragen leidde tot uitbreiding. Vanaf 2006 werd de praktijk met Ilse Vercruysse gedeeld onder de benaming ‘Groepspraktijk voor Logopedie’ en werd de visie rond kwalitatieve logopedie ontwikkeld. Sedert 2014 vervoegde Barbara Van Hove de praktijk. Ieders kwaliteiten komen aan bod, zowel op het gebied van stoornissen als op het gebied van benaderingswijze. Elk creëert de ruimte om dit op een eigen manier te doen, waarbij ‘gevoel’ hoog in het vaandel wordt gedragen. De  praktijk kreeg vervolgens de benaming ‘Groepspraktijk voor logopedie met gevoel’.

Wij onderzoeken, begeleiden en behandelen kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen die hinder ondervinden in de communicatie en bij eten en drinken. Onder de communicatiestoornissen onderscheiden we: gehoorstoornissen, stemstoornissen, taal- en/of spraakontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en ook neurologische taal- en spraakstoornissen, zoals afasie en dysarthrie.

Wij zijn vertrouwd met cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, ODD, NLD, hypersensitiviteit, beelddenkers en emotionele moeilijkheden al dan niet gerelateerd aan de communicatiestoornissen.

Iedereen is tevens lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie (VVL).

Visie en logo

In de praktijk wordt er gewerkt vanuit een open mensgerichte visie. Wij vinden het heel belangrijk dat de mens als geheel wordt gezien. De eigenheid van ieder mens wordt bepaald door verscheidene factoren. Zo kijken we naar alle facetten die gelinkt zijn aan het probleem. Vaak zit men in een spiraal van vragen en dan is aangepaste hulp belangrijk. Werken vanuit de sterktes, de talenten om de zwaktes, de tekorten te remediëren en te compenseren zorgt ervoor dat we uit die spiraal komen. We reiken vaardigheden aan om sterker te worden op verschillende vlakken. Het is aan de cliënt (en de omgeving) om ermee aan de slag te gaan. We maken een wij-verhaal en soms is het nodig om daarbij andere disciplines (kinesitherapeut, osteopaat, psycholoog, psychomotorisch therapeut of geneesheer-specialist) in het verhaal te betrekken. Dan verwijzen wij door naar de mogelijke discipline(s).

Onze visie is terug te vinden in ons logo. De spiraal brengt je in de cirkel van de logopedie, waar we samen naar oplossingen zoeken. Je wordt sterker om de cirkel te verlaten en weer verder op weg te gaan.